ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ รหัส 439-54-0003 - 0005 (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ และศูนย์พัฒณาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่) จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ รหัส 439-54-0003 - 0005 (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ และศูนย์พัฒณาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่) จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มกราคม. 2564