ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (TONER CANNON 326 FOR LBP6200D และ ถ่านคอมพิวเตอร์์) จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (TONER CANNON 326 FOR LBP6200D และ ถ่านคอมพิวเตอร์์) จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2563