ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) รหัส 416-60-0063 จำนวน 1 รายการ (กองวิขาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) รหัส 416-60-0063 จำนวน 1 รายการ (กองวิขาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563