ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายร่างแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 และถ่ายรายงานการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาเทศบาลตำบลลำใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 รายการ (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายร่างแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 และถ่ายรายงานการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาเทศบาลตำบลลำใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 รายการ (กองวิชาการฯ)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2563