ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด/เก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด/เก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563