รายงานกิจการประจำปี/วารสาร/จดหมายข่าว
     
รายงานกิจการประจำปี/วารสาร/จดหมายข่าว รายงานกิจการ ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
   
 
   รายงานกิจการ ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564