สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น
     
สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564