เลือกตั้งเทศบาล
     
เลือกตั้งเทศบาล แผนผังการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบที่ 1
   
 
   

 แผนผังการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบที่ 1 

เทศบาลตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 

#รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564