เลือกตั้งเทศบาล
     
เลือกตั้งเทศบาล คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
   
 
   

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลลำใหม่ 

เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564