ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564
   
 
   

  ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564