ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดยะลา ในสะอาด 2564
   
 
   

 จังหวัดยะลาได้ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทย ใสสะอาด 2564 " ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทย "สุจริต โปร่งใส จังหวัดยะลา ใสสะอาด" และ ประกาศจังหวัดยะลาเรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับของจังหวัดยะลาทราบและถือปฏิบัติ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2564