ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
   
 
   

ในวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดให้เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ผู้ที่ต้องการสม้ครจะต้องมีคุณสมบัติและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างไรบ้าง รวมทั้งจะต้องแสดงหลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครอะไรบ้าง มาศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันนะครับ

https://drive.google.com/file/d/1-i6w65m7D5UtzvW1Jj3GarQQFkskIoTE/view?usp=sharing

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2564