ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม. 2564