ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียน
   
 
   

 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียน อายุ 3 - 6 ปี เข้ารับการศึกษาใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มกราคม. 2564