ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศใช้เทศบัญญัติ
   
 
   

 ข่าวประชาสัมพันธ์
1. เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าน้ำประปา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

2. เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563

3. เรื่อง 10 ข้อควรทำ.....ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจาก โควิด - 19


#รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มกราคม. 2564