ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร หรือพื้นที่เสี่ยง ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19
   
 
   

 เทศบาลตำบลใหม่ ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร หรือพื้นที่เสี่ยง ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

              ให้รีบไปติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำใหม่ หรือ สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ โทร. 0-7329-9333 และให้ปฏิบัติตัว ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด-19   ให้อยู่บ้าน , งดสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น , สวมหน้ากากอนามัย พร้อมสังเกตอาการ หากมีอาการป่วย  รีบไปพบแพทย์โดยด่วน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2563