ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลลำใหม่
   
 
   

 กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น
ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลลำใหม่
ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีไปติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ได้ที่ :งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลลำใหม่ โทร.0-7329-9333
หมายเหตุ : ไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องเสียค่าปรับ หรือเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2563