ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   
 
   

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

โดยตรวจสอบรายชื่อ และหน่วยเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 หากพบความผิดปกติ สามารถดำเนินการยื่นคำร้องเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันสุดท้าย
ทั้งนี้ หากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต้องแจ้งเหตุก่อนการเลือกตั้งภายใน 7 วัน (ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2563) และ หลังการเลือกตั้งภายใน 7 วัน (ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2563)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2563