ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ขอแจ้งรายละเอียดการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
   
 
   

 

เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอแจ้งรายละเอียดการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลลำใหม่ โทร.073-299333

#รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2563