ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

รายละเอียด :
    
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำใหม่ จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยนายสุรชัย เรียบประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้ มีพ่อดีเด่น จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1.นายมะเย็ง อาแซ ชุมชนบ้านน้ำเย็น
2.นายณรงค์ศักดิ์ รองเดช ชุมชนบ้านตลาดลำใหม่
3.นายอับดุลมาซิ เจะเลาะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น
4.จ.ส.อ.จิระศักดิ์ แก้วเกาะสะบ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำใหม่
5.นายดลรอสะ ยาโกะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่
เพื่อเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฎแก่สาธารณชน เทศบาลตำบลลำใหม่ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อที่ได้รับรางวัลทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2564    อ่าน 25 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**