ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ชุมชนบ้านควนดินแดง











รายละเอียด :
     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลลำใหม่ ได้จัดโครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน พ.ศ. 2556 และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ของชุมขนบ้านควนดินแดง ณ ป้อมยามชุมชนบ้านควนดินแดง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2556    อ่าน 416 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**