ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาประชาชน
รายละเอียด :
    

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลลำใหม่ โดยนางสาวขวัญนาง ชูชัยพิพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำใหม่ พร้อมด้วย นายธเนศ กาญจนบูรภิภพ ปลัดเทศบาลตำบลลำใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม ที่อยู่อาศัยชั่วคราวของ นางสาวสะอีด๊ะ สาตอเละ ตรงข้ามมัสยิดกลางลำใหม่ หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านน้ำเย็น เพื่อรับฟังปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย เบื้องต้นเทศบาลตำบลลำใหม่จะได้ให้ความช่วยเหลือตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 20 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**