ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ชุมชนบ้านน้ำเย็น


รายละเอียด :
     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลลำใหม่ ได้จัดโครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน พ.ศ. 2556 และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ของชุมขนบ้านน้ำเย็น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2556    อ่าน 366 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**