ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การประชุมสภาเทศบาบตำบลลำใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่2) ประจำปี 2564


รายละเอียด :
    

 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 กิจการสภาเทศบาลตำบลลใหม่ จัดการประชุมสภาเทศบาบตำบลลำใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่2) ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564    อ่าน 21 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**