ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : รับการบริจาคน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภค

รายละเอียด :
    
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำใหม่ ได้รับบริจาคน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวและเฝ้าระวังจากโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ จากภาคเอกชนและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหม่ ดังต่อไปนี้
1.บริษัทยะลาฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญการยางยะลา บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด
3.นายจรัส ทองนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหม่ บริจาคขนม จำนวน 5 กล่อง
4.นายวิชาญ แสงอุไร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหม่ บริจาค มาม่า จำนวน 2 ลัง
เทศบาลตำบลลำใหม่ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างสูง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564    อ่าน 74 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**