ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหม่ครั้งแรก

รายละเอียด :
    
ตามที่เทศบาลตำบลลำใหม่ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหม่ซึ่งได้ดำเนินการเลือกตั้งไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหม่ ครบเต็มจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหม่ครั้งแรก เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลลำใหม่และรองประธานสภาเทศบาลตำบลลำใหม่ พร้อมพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี โดย นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหม่
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564    อ่าน 56 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**