ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : คณะนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนรายละเอียด :
    

วันที่ 20 เมษายน 2564 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลลำใหม่ ต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและประเมินจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตลอดจนเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้สามารถอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ที่ทำการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลลำใหม่

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564    อ่าน 55 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**