ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2564
รายละเอียด :
    

 เมื่อวัที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.00น.สำนักปลัดเทศบาลตำบลลำใหม่ จัดการประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2564 เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อราชการอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่   ในการนี้ปลัดเทศบาลตำบลลำใหม่ นายธเนศ กาญจนบูรภิภพ ได้ แจ้ง ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทย ใสสะอาด 2564 " ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทย "สุจริต โปร่งใส จังหวัดยะลา ใสสะอาด" และ ประกาศจังหวัดยะลาเรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564    อ่าน 86 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**