ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติรายละเอียด :
    
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลลำใหม่ จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความหวงแแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่
นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณไหล่ทางถนน (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4068) ในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564    อ่าน 76 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**