ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และจัดทรายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลลำใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เพื่อให้ ผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา ครู ผู้นำศาสนา ประชาชน พนักงานเจ้าเทศบาลตำบลลำใหม่ มีความตื่นตัวในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563    อ่าน 107 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**