ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561


รายละเอียด :
    

                    เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลลำใหม่ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบลตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำใหม่

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2561    อ่าน 108 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**