ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการแข่งกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รายละเอียด :
    

                ตามหนังสือ อบจ.ยะลา ที่ ยล 51008/ว 1618 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 นั้น

              ชมรมลำใหม่สัมพันธ์ได้ส่งตัวแทนสมาชิกฯเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2561    อ่าน 105 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**