ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด :
    

เทศบาลตำบลลำใหม่ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในวันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2555 ณ เทศบาลตำบลลำใหม่
โดยมีกิจกรรมต่าง ดังนี้
Ø อบรมและสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพจากมังคุด และสับปะรด
Ø อบรมและสาธิตวิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ
Ø อบรมและสาธิตวิธีการทำสบู่ชีวภาพแบบก้อน
Ø อบรมและสาธิตวิธีการทำน้ำเก็กฮวยเพื่อจำหน่าย
Ø เปิดศูนย์บริการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้มีความพิการ โดยรับขึ้นทะเบียนและแจ้งความจำนงผู้ประสงค์รับเบี้ยยังชีพในวันดังกล่าว

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2555    อ่าน 584 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**