ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ประชาคม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น" ( ชุมชนบ้านน้ำเย็น)


รายละเอียด :
    

      เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลลำใหม่ ประชาคม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น" ( ชุมชนบ้านน้ำเย็น)  เพื่อส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชน ประจำปี 2558 และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558    อ่าน 245 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**