ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลาขยายการใช้ระบบงานจดหน่วยพร้อมค่าไฟฟ้า
   
 
   

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา

เรื่อง ขยายการใช้ระบบงานจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2562