ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป งานประเพณีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562
   
 
   

 งานประเพณีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

 
        ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวลำใหม่และบริเวณใกล้เคียง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ในวันอังคาร ที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 07.00 - 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีกำหนดการจัดงานดังนี้

 
 
กำหนดการ
 
       เวลา 07.00  น.  ส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันบริเวณเต็นท์พิธี
                               (บริเวณหน้า  สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่)

       เวลา 07.30 น.    ประธานในพิธี(ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย)                                                              เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

                              - ประกอบพิธีทางสงฆ์

                              - ประธานในพิธีกล่าวอวยพรปีใหม่

                              - พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์  จำนวน 9 รูป

                             -เสร็จพิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำใหม่

โทร.0-7329-9333 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2561