ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ขอความร่วมมือพี่น้องชาวลำใหม่ทำแบบสอบถามการรับบริการจากเทศบาลตำบลลำใหม่ ปี พ.ศ.2561
   
 
   

ประกาศกาศจากเทศบาลตำบลลำใหม่

 ขอความร่วมมือพี่น้องชาวลำใหม่ทุกท่าน

ตอบแบบสอบถามการรับบริการจากเทศบาลตำบลลำใหม่ ในปี พ.ศ.2561
 
 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561