ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
   
 
   

ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดยะลา
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ http://www.yala.go.th/subdomain/bike/event และทางจังหวัดยะลา ได้จัดเตรียมสถานที่ และเจ้าหน้าที่มาให้บริการในการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอีกช่องทาง ณ บริเวณหน้าห้องโถง อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยผู้มาสมัครต้องเตรียมบัตรประชาชนมาด้วย เจ้าหน้าที่จะสอบถามเรื่องกรุ๊ปเลือด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และจะมีกำหนดการซ้อมใหญ่ เสมือนจริงในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ก่อนเริ่มพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการแปลอักษร ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก และปล่อยขบวนจักรยาน ณ บริเวณหน้าอำเภอเมืองยะลา รวมถึงมีกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ณ สวนขวัญเมืองยะลา เทศบาลนครยะลา
สำหรับเส้นทางปั่นจักรยานจะมีระยะทาง 29 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้น หน้าอำเภอเมืองยะลา ถนนสุขยางค์ ผ่านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านแยกมลายูบางกอก แยกสะเตง แวะจุดพักรถ ณ บริเวณสวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา เพื่อร่วมกิจกรรมสาธารณะ ปลูกต้นไม้ จากนั้น ออกทางศาลจังหวัดยะลา เลี้ยวออกไปถนนวงเวียน 2 ไปแยกโรงพยาบาลยะลา ออกถนนสาย 418 ไปวงเวียนบ่อเจ็ดลูก เลี้ยวกลับถนนสาย 418 มาแยกโรงพยาบาลยะลา ผ่านถนนสิโรรส-ด่านขุนไวย์ ผ่านหน้าสถานีรถไฟยะลา เข้าถนนพิพิธภักดี ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา สิ้นสุด ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561