ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

  ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่


เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
 
 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2564