ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นด้านการดำรงชีพในช่วงกักตัวเป็นเวลา 14วัน) จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่


เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นด้านการดำรงชีพในช่วงกักตัวเป็นเวลา 14วัน) จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2564