ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้ม 3" จำนวน 1 รายการ (กองยุทธศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำ่บลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้ม 3" จำนวน 1 รายการ (กองยุทธศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2564