ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-55-0018 , 420-55-0020 (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่) และรหัส 420-59-0028 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำใหม่) จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธ
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-55-0018 , 420-55-0020 (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่) และรหัส 420-59-0028 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำใหม่) จำนวน 6 รายการ
(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2564