ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขนาด 2.40x4.80 เมตร และป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรตรีตำบลลำใหม่ ขนาด 12.0x2.40 เมตร จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขนาด 2.40x4.80 เมตร และป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรตรีตำบลลำใหม่ ขนาด 12.0x2.40 เมตร จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2564