• วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลลำใหม่ เมืองลำใหม่น่าอยู่ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม

กิจกรรมเด่นๆ

กิจกรรมลำใหม่


234ดูกิจกรรมทั้งหมด123

 

ประชาสัมพันธ์


234ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด123

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือราชการท้องถิ่นยะลา

 234หนังสือทั้งหมด123

ksc

happy

manual

pic5

พันธมิตร

perdsorb  2  3  4  5

6  7  8  9  10

11  12  13  14  15

16  17